Profesionalna kamera za snimanje kanalizacionih cevi promera 40-150mm, dužine do 40 metara.